Div informasjon

Div. info


Plassering av merker på drakten

Klubbens logo/klubbmerke skal festes på venstre arm. Oppsal Taekwondo Klubb er medlem i interresseorganisasjon TTU (Traditional Taekwondo Union), og vi bærer også deres merke på drakten, og da på venstre bryst. TTU Kup-merke skal sys påvenstr bryst, med rød halvdel opp.

Dette fordi rødt = himmel, skal være over blått = hav. Positivt over negativt.


Forsikringsbevis Norges Kamsportforbund

Alle medlemmer av klubben er forsikret via Kampsportforbundet i Gjensidige


Knyting av belte (Ti)

Knyting av belte (Ti)

Belte skal knytes på en spesiell måte. Begynn med å legge midten av belte foran og endene bak-over. Kryss belte bak på ryggen slik at venstre ligger over høyre og før det frem igjen. Beltet skal gå to ganger rundt. Knyt så belte foran ved å legge venstre rundt den høyre siden. Og så tar men høyre over venstre og strammer til. Endene skal nå være like lange.


TTU overdeler

Vi har kjøpt inn endel TTU overdeler som vi legger ut for salg. Disse er av gammel type. Nye regler fra TTU sier at klubbene må ha TTU drakt på gradering og styre i klubben ble enige om at kun de over blått skulle ha TTU drakt på gradering.  Disse overdelene er godkjente til gradering.

Pris vil bli 100 kr. pr stk. Vi har 150 cm og 160 cm størrelser.