Hvorfor trene Taekwondo?

Hvorfor trene Taekwondo?


Det er mange gode grunner til å velge Taekwondo som trening. Man lærer å konsentrere seg og ha god disiplin (noe som også hjelper til å bli flinkere på skolen). Taekwondo hjelper en til å få bedre selvtillit og tro på seg selv, slik at

man ikke trenger å være redd for nye ting eller nye mennesker


Gjennom Taekwondo blir man også mykere og sterkere slik at man kan klare enda mer og bli både sunnere og friskere


En lærer også å respektere andre og være snille og gode mot hverandre


Alle kan trene Taekwondo

Du kan trene fra du er ca. 7 år  og så lenge du lever. Treningsmetodene er

bygget opp på en slik måte at en legger stor vekt på personlig utvikling. Dette fordi at ingen skal føle seg utenfor, men skal kunne delta i det store fellesskapet Taekwondo er.


Taekwondo trenes i dag av alle typer mennesker, fra toppidrettsutøvere til personer med mange ulike typer handicap