Gradering

Gradering

 

Når man har trent Taekwondo over en tid kan man gradere seg til et nytt belte.

Det vil si at man går et steg videre. Taekwondo har tradisjonelt sett ett hierakisystem som vises tydelig ved form av beltesystemet og dets fargesymbolikk. Som i andre kampkunster starter graderingsystemet symbolsk med lyse farger og stiger mot det mørke. Historiske sett er bakgrunnen for dette at man som nybegynner startet med hvitt belte, men etter år med trening var beltet gradvis farget mørkt av svette, skitt og støv. Først ble det gradvis mørkere, for deretter å gli over i sort farge etterhvert som teknikkene ble perfeksjonerte. I dag har man følgende rekkefølge på beltene: hvitt, gult, grønt, blått, rødt og sort.


Hvem som får gå opp til gradering er en avgjørelse som tas av hovedtrener, i samråd med resten av trenerteamet. Avgjørelsen er basert på:

 

• Oppmøte, treningsintensitet og innstilling 

• Teoretisk og praktisk kunnskap 

• Individuell fremgang siden forrige gradering 

• Rettferdighetsnorm


Når kan jeg gradere? Og hvordan er veien frem?

Kort sagt: Du kan gradere når du er klar for det, og veien frem til en gradering består av målrettet og jevnlig trening.


Det vil si at du må ha et jevnt og bra oppmøte på trening hvor du viser interesse

og innsatsvilje, og du må ha fått en innstilling fra din hovedinstruktør til graderingen. Tekniske ferdigheter og individuell utvikling ligger til grunn for en instilling til gardering. Når man har fått godkjent til gradering, kan man gradere

ved første mulige anledning.


Hvor ofte er det gradering?

Vi arrangerer gradering to ganger i året lokalt i klubben. En i mai/juni og en i november/desember. Vi hentar da inn ekstern master, som oftest Master Bjørn Tangenes 4. Dan, som står for selve graderingene, og holder gjerne en todelt gradering. Første del er en gjennomgang av gunnteknikk, avtalt kamp m.m.

Del to av graderingen er gjerne mer rettet mot Poomse, kamp og evt. knusing.


Utover klubbens graderingstilbud er det mulig å gradere seg på TTU sine sommer- og vinterleire.


Hvor mange beltefarger og grader er det?

Innen Taekwondo, så er det seks forskjellige beltefarger; hvitt, gult, grønt, blått, rødt og sort. Noen beltegrader har det vi kaller mellomgrader, og i alt er det hele ni graderinger frem til og med sort belte. På sort belte er det også forskjellige grader. Sort belte 1-3 dan kalles “kyosanim” (instruktør),

4-7 dan kalles “sabumnim” (mester) og over 7 dan kalles “beomsanim” (stormester).

Pris for gradering opp til 1. kup inkl. belte og diplom Kr. 250.-


Beltegrader

Beltesystemet i Taekwondo er ikke bare en måte og vise hvilken grad man har, det er også en slags anerkjennelse av hver enkelts individuelle utvikling. For å få en ny grad skal man ikke bare ha utviklet seg teknisk på trening, men et vesentlig moment er også hvordan man er som person utenom treningen.


De ulike fargene på beltet har ulik symbolsk betydning. Men det er flere symbolske meninger til de ulike fargene. For eksempel kan fargen blå både representere vann som er nødvendig for å få planter til å gro og himmelen som plantene strekker seg etter. Beltesystemet har 8 "lavere" grader som kalles kup-grader og 9 "høyere" grader som kalles dan-grader. 


Info vedr. medlemspass

Ved gradering får utøveren tildelt et pass. Dette må taes godt vare på og MÅ leveres inn ved hver gradering. Dette passet gjelder også når man går på stevner osv. Dersom man trenger nytt pass koster dette 50 .-


Gi beskjed i god tid dersom nytt må bestilles.